Regelmatig dankbaarheid oefenen kan je minder gestrest maken en beter slapen

Vorige week kwam het nieuws dat James Dean 64 jaar na zijn dood in een nieuwe film zal schitteren. Een productiebedrijf genaamd Magic City kreeg de rechten op de afbeelding van Dean van de nalatenschap van de overleden acteur en is van plan hem weer op het witte doek te brengen dankzij het wonder (of de terreur) van CGI. Nu zal Dean, of de digitaal herrezen versie van Dean of wat dan ook, de tweede hoofdrol spelen in een film uit de Vietnamoorlog genaamd Finding Jack, met een levende acteur als zijn stem.

Het is niet verwonderlijk dat de aankondiging een golf van onmiddellijke terugslag rond Hollywood veroorzaakte.
Chris Evans noemde het ‘vreselijk’ en ‘beschamend’ en Elijah Wood zei eenvoudig: ‘NEE’. Maar het blijkt dat de intense reactie verrassend was voor ten minste één persoon: Anton Ernst van Magic City, de regisseur van Finding Jack.

Ernst vertelde de Hollywood Reporter in een nieuw interview dat hij “positieve feedback” heeft gekregen over de film en dat het landgoed van Dean “ondersteunend” is geweest en zei dat het “een hele nieuwe generatie filmbezoekers zal inspireren om op de hoogte te zijn van James Dean”. Hij zag de overweldigende negativiteit niet aankomen. Volgens de verslaggever:

Ernst sprak met The Hollywood Reporter over de kritiek op sociale media en zei dat hij “bedroefd” en “verward” was over de overweldigend negatieve opmerkingen. “We begrijpen het niet zo goed. Het is nooit onze bedoeling geweest dat dit een marketinggimmick zou zijn’, zegt hij.

Hij noemde ook Carrie Fisher’s verschijning in de nieuwe Star Wars als een voorbeeld van een manier waarop dit postume CGI-werk goed kan worden gedaan, waarbij hij blijkbaar het verschil miste tussen het eren van Fisher’s nalatenschap in een rol die ze al had moeten spelen en James Dean in sommige willekeurige oorlogsfilm een ​​halve eeuw na zijn dood.

Toen hij besprak of de herrijzenis van Dean digitaal een grens overschrijdt met betrekking tot postume casting, legde Ernst uit: “Iedereen die weer tot leven wordt gebracht – je moet ze respecteren.” Hij merkte Fisher’s postume optredens in de Star Wars-franchise op en zei dat als de actrice had aangegeven nooit meer in een film te willen zijn na haar dood, of als haar nalatenschap of die van de franchise “bezoedeld” zou kunnen worden vanwege haar casting, “dan dat zou een lijn moeten zijn.”

“Ik denk dat de lijn zou moeten zijn… je moet altijd de wensen van de overledene respecteren en proberen te handelen op een eervolle en waardige manier”, zei Ernst.

Nogmaals, dit is heel anders, omdat Dean nooit had kunnen zeggen dat hij na zijn dood niet in een film wilde verschijnen, want hoe had hij zich dat ook maar kunnen voorstellen, maar wat dan ook. Finding Jack gaat nog steeds in productie met een verwachte release op 11 november 2020, of we het nu leuk vinden of niet.

26 last-minute kerstcadeaus die nog steeds attent en uniek zijn

Vorige week kwam het nieuws dat James Dean 64 jaar na zijn dood in een nieuwe film zal schitteren. Een productiebedrijf genaamd Magic City kreeg de rechten op de afbeelding van Dean van de nalatenschap van de overleden acteur en is van plan hem weer op het witte doek te brengen dankzij het wonder (of de terreur) van CGI. Nu zal Dean, of de digitaal herrezen versie van Dean of wat dan ook, de tweede hoofdrol spelen in een film uit de Vietnamoorlog genaamd Finding Jack, met een levende acteur als zijn stem.

Het is niet verwonderlijk dat de aankondiging een golf van onmiddellijke terugslag rond Hollywood veroorzaakte.
Chris Evans noemde het ‘vreselijk’ en ‘beschamend’ en Elijah Wood zei eenvoudig: ‘NEE’. Maar het blijkt dat de intense reactie verrassend was voor ten minste één persoon: Anton Ernst van Magic City, de regisseur van Finding Jack.

Ernst vertelde de Hollywood Reporter in een nieuw interview dat hij “positieve feedback” heeft gekregen over de film en dat het landgoed van Dean “ondersteunend” is geweest en zei dat het “een hele nieuwe generatie filmbezoekers zal inspireren om op de hoogte te zijn van James Dean”. Hij zag de overweldigende negativiteit niet aankomen. Volgens de verslaggever:

Ernst sprak met The Hollywood Reporter over de kritiek op sociale media en zei dat hij “bedroefd” en “verward” was over de overweldigend negatieve opmerkingen. “We begrijpen het niet zo goed. Het is nooit onze bedoeling geweest dat dit een marketinggimmick zou zijn’, zegt hij.

Hij noemde ook Carrie Fisher’s verschijning in de nieuwe Star Wars als een voorbeeld van een manier waarop dit postume CGI-werk goed kan worden gedaan, waarbij hij blijkbaar het verschil miste tussen het eren van Fisher’s nalatenschap in een rol die ze al had moeten spelen en James Dean in sommige willekeurige oorlogsfilm een ​​halve eeuw na zijn dood.

Toen hij besprak of de herrijzenis van Dean digitaal een grens overschrijdt met betrekking tot postume casting, legde Ernst uit: “Iedereen die weer tot leven wordt gebracht – je moet ze respecteren.” Hij merkte Fisher’s postume optredens in de Star Wars-franchise op en zei dat als de actrice had aangegeven nooit meer in een film te willen zijn na haar dood, of als haar nalatenschap of die van de franchise “bezoedeld” zou kunnen worden vanwege haar casting, “dan dat zou een lijn moeten zijn.”

“Ik denk dat de lijn zou moeten zijn… je moet altijd de wensen van de overledene respecteren en proberen te handelen op een eervolle en waardige manier”, zei Ernst.

Nogmaals, dit is heel anders, omdat Dean nooit had kunnen zeggen dat hij na zijn dood niet in een film wilde verschijnen, want hoe had hij zich dat ook maar kunnen voorstellen, maar wat dan ook. Finding Jack gaat nog steeds in productie met een verwachte release op 11 november 2020, of we het nu leuk vinden of niet.

De YouTuber die een van de meest geliefde beroemdheden van Gen Z is geworden

Vorige week kwam het nieuws dat James Dean 64 jaar na zijn dood in een nieuwe film zal schitteren. Een productiebedrijf genaamd Magic City kreeg de rechten op de afbeelding van Dean van de nalatenschap van de overleden acteur en is van plan hem weer op het witte doek te brengen dankzij het wonder (of de terreur) van CGI. Nu zal Dean, of de digitaal herrezen versie van Dean of wat dan ook, de tweede hoofdrol spelen in een film uit de Vietnamoorlog genaamd Finding Jack, met een levende acteur als zijn stem.

Het is niet verwonderlijk dat de aankondiging een golf van onmiddellijke terugslag rond Hollywood veroorzaakte.
Chris Evans noemde het ‘vreselijk’ en ‘beschamend’ en Elijah Wood zei eenvoudig: ‘NEE’. Maar het blijkt dat de intense reactie verrassend was voor ten minste één persoon: Anton Ernst van Magic City, de regisseur van Finding Jack.

Ernst vertelde de Hollywood Reporter in een nieuw interview dat hij “positieve feedback” heeft gekregen over de film en dat het landgoed van Dean “ondersteunend” is geweest en zei dat het “een hele nieuwe generatie filmbezoekers zal inspireren om op de hoogte te zijn van James Dean”. Hij zag de overweldigende negativiteit niet aankomen. Volgens de verslaggever:

Ernst sprak met The Hollywood Reporter over de kritiek op sociale media en zei dat hij “bedroefd” en “verward” was over de overweldigend negatieve opmerkingen. “We begrijpen het niet zo goed. Het is nooit onze bedoeling geweest dat dit een marketinggimmick zou zijn’, zegt hij.

Hij noemde ook Carrie Fisher’s verschijning in de nieuwe Star Wars als een voorbeeld van een manier waarop dit postume CGI-werk goed kan worden gedaan, waarbij hij blijkbaar het verschil miste tussen het eren van Fisher’s nalatenschap in een rol die ze al had moeten spelen en James Dean in sommige willekeurige oorlogsfilm een ​​halve eeuw na zijn dood.

Toen hij besprak of de herrijzenis van Dean digitaal een grens overschrijdt met betrekking tot postume casting, legde Ernst uit: “Iedereen die weer tot leven wordt gebracht – je moet ze respecteren.” Hij merkte Fisher’s postume optredens in de Star Wars-franchise op en zei dat als de actrice had aangegeven nooit meer in een film te willen zijn na haar dood, of als haar nalatenschap of die van de franchise “bezoedeld” zou kunnen worden vanwege haar casting, “dan dat zou een lijn moeten zijn.”

“Ik denk dat de lijn zou moeten zijn… je moet altijd de wensen van de overledene respecteren en proberen te handelen op een eervolle en waardige manier”, zei Ernst.

Nogmaals, dit is heel anders, omdat Dean nooit had kunnen zeggen dat hij na zijn dood niet in een film wilde verschijnen, want hoe had hij zich dat ook maar kunnen voorstellen, maar wat dan ook. Finding Jack gaat nog steeds in productie met een verwachte release op 11 november 2020, of we het nu leuk vinden of niet.

Tesla’s Cybertruck fiasco cost Elon Musk $768 million in a single day

Last week, news broke that James Dean will star in a new movie-64 years after his death. A production company called Magic City got the rights to Dean’s image from the late actor’s estate and plans to bring him to the silver screen again thanks to the wonder (or terror) of CGI. Now, Dean, or the digitally resurrected version of Dean or whatever, will play the second lead in a Vietnam War movie called Finding Jack, with a living actor standing in as his voice.

Unsurprisingly, the announcement inspired a wave of immediate backlash around Hollywood.

Chris Evans called it “awful” and “shameful,” and Elijah Wood said, simply, “NOPE.” But it turns out the intense reaction was surprising to at least one person: Magic City’s Anton Ernst, the Finding Jack director.

Ernst told the Hollywood Reporter in a new interview that he’s gotten “positive feedback” about the movie and that the Dean estate has been “supportive,” saying it will inspire “a whole new generation of filmgoers to be aware of James Dean.” He didn’t see the overwhelming negativity coming. Per the Reporter:

Ernst spoke with The Hollywood Reporter about the criticisms on social media, saying he was “saddened” and “confused” over the overwhelmingly negative comments. “We don’t really understand it. We never intended for this to be a marketing gimmick,” he said.

He also brought up Carrie Fisher’s appearance in the new Star Wars as an example of a way this posthumous CGI work can be done well, apparently missing the difference between honoring Fisher’s legacy in a role she was already scheduled to play and plopping James Dean in some random war movie half a century after his death.

When discussing whether resurrecting Dean digitally crosses a line with regards to posthumous casting, Ernst explained, “Anyone that is brought back to life – you have to respect them.” He noted Fisher’s posthumous appearances in the Star Wars franchise, saying that if the actress had expressed never wanting to be in a film after her death, or if her legacy or that of the franchise could be “tarnished” because of her casting, “then that should be a line.”

“I think the line should be … you must always honor the deceased’s wishes and try to act in a way that is honorable and full of dignity,” Ernst said.

Again, this is extremely different, since Dean could never have stated he didn’t want to appear in a film after his death because, uh, how would he have imagined that was even a possibility-but whatever. Finding Jack is still headed into production with an expected release on November 11, 2020, whether we like it or not.

The Amex Business Platinum vs. the Amex Business Gold: How they compare

Last week, news broke that James Dean will star in a new movie-64 years after his death. A production company called Magic City got the rights to Dean’s image from the late actor’s estate and plans to bring him to the silver screen again thanks to the wonder (or terror) of CGI. Now, Dean, or the digitally resurrected version of Dean or whatever, will play the second lead in a Vietnam War movie called Finding Jack, with a living actor standing in as his voice.

Unsurprisingly, the announcement inspired a wave of immediate backlash around Hollywood.

Chris Evans called it “awful” and “shameful,” and Elijah Wood said, simply, “NOPE.” But it turns out the intense reaction was surprising to at least one person: Magic City’s Anton Ernst, the Finding Jack director.

Ernst told the Hollywood Reporter in a new interview that he’s gotten “positive feedback” about the movie and that the Dean estate has been “supportive,” saying it will inspire “a whole new generation of filmgoers to be aware of James Dean.” He didn’t see the overwhelming negativity coming. Per the Reporter:

Ernst spoke with The Hollywood Reporter about the criticisms on social media, saying he was “saddened” and “confused” over the overwhelmingly negative comments. “We don’t really understand it. We never intended for this to be a marketing gimmick,” he said.

He also brought up Carrie Fisher’s appearance in the new Star Wars as an example of a way this posthumous CGI work can be done well, apparently missing the difference between honoring Fisher’s legacy in a role she was already scheduled to play and plopping James Dean in some random war movie half a century after his death.

When discussing whether resurrecting Dean digitally crosses a line with regards to posthumous casting, Ernst explained, “Anyone that is brought back to life – you have to respect them.” He noted Fisher’s posthumous appearances in the Star Wars franchise, saying that if the actress had expressed never wanting to be in a film after her death, or if her legacy or that of the franchise could be “tarnished” because of her casting, “then that should be a line.”

“I think the line should be … you must always honor the deceased’s wishes and try to act in a way that is honorable and full of dignity,” Ernst said.

Again, this is extremely different, since Dean could never have stated he didn’t want to appear in a film after his death because, uh, how would he have imagined that was even a possibility-but whatever. Finding Jack is still headed into production with an expected release on November 11, 2020, whether we like it or not.

International money transfers hit $613 billion this year

Last week, news broke that James Dean will star in a new movie-64 years after his death. A production company called Magic City got the rights to Dean’s image from the late actor’s estate and plans to bring him to the silver screen again thanks to the wonder (or terror) of CGI. Now, Dean, or the digitally resurrected version of Dean or whatever, will play the second lead in a Vietnam War movie called Finding Jack, with a living actor standing in as his voice.

Unsurprisingly, the announcement inspired a wave of immediate backlash around Hollywood.

Chris Evans called it “awful” and “shameful,” and Elijah Wood said, simply, “NOPE.” But it turns out the intense reaction was surprising to at least one person: Magic City’s Anton Ernst, the Finding Jack director.

Ernst told the Hollywood Reporter in a new interview that he’s gotten “positive feedback” about the movie and that the Dean estate has been “supportive,” saying it will inspire “a whole new generation of filmgoers to be aware of James Dean.” He didn’t see the overwhelming negativity coming. Per the Reporter:

Ernst spoke with The Hollywood Reporter about the criticisms on social media, saying he was “saddened” and “confused” over the overwhelmingly negative comments. “We don’t really understand it. We never intended for this to be a marketing gimmick,” he said.

He also brought up Carrie Fisher’s appearance in the new Star Wars as an example of a way this posthumous CGI work can be done well, apparently missing the difference between honoring Fisher’s legacy in a role she was already scheduled to play and plopping James Dean in some random war movie half a century after his death.

When discussing whether resurrecting Dean digitally crosses a line with regards to posthumous casting, Ernst explained, “Anyone that is brought back to life – you have to respect them.” He noted Fisher’s posthumous appearances in the Star Wars franchise, saying that if the actress had expressed never wanting to be in a film after her death, or if her legacy or that of the franchise could be “tarnished” because of her casting, “then that should be a line.”

“I think the line should be … you must always honor the deceased’s wishes and try to act in a way that is honorable and full of dignity,” Ernst said.

Again, this is extremely different, since Dean could never have stated he didn’t want to appear in a film after his death because, uh, how would he have imagined that was even a possibility-but whatever. Finding Jack is still headed into production with an expected release on November 11, 2020, whether we like it or not.

Platform Robinhood withdraws its application to become an official bank

Last week, news broke that James Dean will star in a new movie-64 years after his death. A production company called Magic City got the rights to Dean’s image from the late actor’s estate and plans to bring him to the silver screen again thanks to the wonder (or terror) of CGI. Now, Dean, or the digitally resurrected version of Dean or whatever, will play the second lead in a Vietnam War movie called Finding Jack, with a living actor standing in as his voice.

Unsurprisingly, the announcement inspired a wave of immediate backlash around Hollywood.

Chris Evans called it “awful” and “shameful,” and Elijah Wood said, simply, “NOPE.” But it turns out the intense reaction was surprising to at least one person: Magic City’s Anton Ernst, the Finding Jack director.

Ernst told the Hollywood Reporter in a new interview that he’s gotten “positive feedback” about the movie and that the Dean estate has been “supportive,” saying it will inspire “a whole new generation of filmgoers to be aware of James Dean.” He didn’t see the overwhelming negativity coming. Per the Reporter:

Ernst spoke with The Hollywood Reporter about the criticisms on social media, saying he was “saddened” and “confused” over the overwhelmingly negative comments. “We don’t really understand it. We never intended for this to be a marketing gimmick,” he said.

He also brought up Carrie Fisher’s appearance in the new Star Wars as an example of a way this posthumous CGI work can be done well, apparently missing the difference between honoring Fisher’s legacy in a role she was already scheduled to play and plopping James Dean in some random war movie half a century after his death.

When discussing whether resurrecting Dean digitally crosses a line with regards to posthumous casting, Ernst explained, “Anyone that is brought back to life – you have to respect them.” He noted Fisher’s posthumous appearances in the Star Wars franchise, saying that if the actress had expressed never wanting to be in a film after her death, or if her legacy or that of the franchise could be “tarnished” because of her casting, “then that should be a line.”

“I think the line should be … you must always honor the deceased’s wishes and try to act in a way that is honorable and full of dignity,” Ernst said.

Again, this is extremely different, since Dean could never have stated he didn’t want to appear in a film after his death because, uh, how would he have imagined that was even a possibility-but whatever. Finding Jack is still headed into production with an expected release on November 11, 2020, whether we like it or not.

Trump could hit France with more tariffs in battle over taxes on big tech

Last week, news broke that James Dean will star in a new movie-64 years after his death. A production company called Magic City got the rights to Dean’s image from the late actor’s estate and plans to bring him to the silver screen again thanks to the wonder (or terror) of CGI. Now, Dean, or the digitally resurrected version of Dean or whatever, will play the second lead in a Vietnam War movie called Finding Jack, with a living actor standing in as his voice.

Unsurprisingly, the announcement inspired a wave of immediate backlash around Hollywood.

Chris Evans called it “awful” and “shameful,” and Elijah Wood said, simply, “NOPE.” But it turns out the intense reaction was surprising to at least one person: Magic City’s Anton Ernst, the Finding Jack director.

Ernst told the Hollywood Reporter in a new interview that he’s gotten “positive feedback” about the movie and that the Dean estate has been “supportive,” saying it will inspire “a whole new generation of filmgoers to be aware of James Dean.” He didn’t see the overwhelming negativity coming. Per the Reporter:

Ernst spoke with The Hollywood Reporter about the criticisms on social media, saying he was “saddened” and “confused” over the overwhelmingly negative comments. “We don’t really understand it. We never intended for this to be a marketing gimmick,” he said.

He also brought up Carrie Fisher’s appearance in the new Star Wars as an example of a way this posthumous CGI work can be done well, apparently missing the difference between honoring Fisher’s legacy in a role she was already scheduled to play and plopping James Dean in some random war movie half a century after his death.

When discussing whether resurrecting Dean digitally crosses a line with regards to posthumous casting, Ernst explained, “Anyone that is brought back to life – you have to respect them.” He noted Fisher’s posthumous appearances in the Star Wars franchise, saying that if the actress had expressed never wanting to be in a film after her death, or if her legacy or that of the franchise could be “tarnished” because of her casting, “then that should be a line.”

“I think the line should be … you must always honor the deceased’s wishes and try to act in a way that is honorable and full of dignity,” Ernst said.

Again, this is extremely different, since Dean could never have stated he didn’t want to appear in a film after his death because, uh, how would he have imagined that was even a possibility-but whatever. Finding Jack is still headed into production with an expected release on November 11, 2020, whether we like it or not.

This is how insurance is changing for gig workers and freelancers

Last week, news broke that James Dean will star in a new movie-64 years after his death. A production company called Magic City got the rights to Dean’s image from the late actor’s estate and plans to bring him to the silver screen again thanks to the wonder (or terror) of CGI. Now, Dean, or the digitally resurrected version of Dean or whatever, will play the second lead in a Vietnam War movie called Finding Jack, with a living actor standing in as his voice.

Unsurprisingly, the announcement inspired a wave of immediate backlash around Hollywood.

Chris Evans called it “awful” and “shameful,” and Elijah Wood said, simply, “NOPE.” But it turns out the intense reaction was surprising to at least one person: Magic City’s Anton Ernst, the Finding Jack director.

Ernst told the Hollywood Reporter in a new interview that he’s gotten “positive feedback” about the movie and that the Dean estate has been “supportive,” saying it will inspire “a whole new generation of filmgoers to be aware of James Dean.” He didn’t see the overwhelming negativity coming. Per the Reporter:

Ernst spoke with The Hollywood Reporter about the criticisms on social media, saying he was “saddened” and “confused” over the overwhelmingly negative comments. “We don’t really understand it. We never intended for this to be a marketing gimmick,” he said.

He also brought up Carrie Fisher’s appearance in the new Star Wars as an example of a way this posthumous CGI work can be done well, apparently missing the difference between honoring Fisher’s legacy in a role she was already scheduled to play and plopping James Dean in some random war movie half a century after his death.

When discussing whether resurrecting Dean digitally crosses a line with regards to posthumous casting, Ernst explained, “Anyone that is brought back to life – you have to respect them.” He noted Fisher’s posthumous appearances in the Star Wars franchise, saying that if the actress had expressed never wanting to be in a film after her death, or if her legacy or that of the franchise could be “tarnished” because of her casting, “then that should be a line.”

“I think the line should be … you must always honor the deceased’s wishes and try to act in a way that is honorable and full of dignity,” Ernst said.

Again, this is extremely different, since Dean could never have stated he didn’t want to appear in a film after his death because, uh, how would he have imagined that was even a possibility-but whatever. Finding Jack is still headed into production with an expected release on November 11, 2020, whether we like it or not.

China will raise a record $6 billion through a bond sale that saw big demand

Last week, news broke that James Dean will star in a new movie-64 years after his death. A production company called Magic City got the rights to Dean’s image from the late actor’s estate and plans to bring him to the silver screen again thanks to the wonder (or terror) of CGI. Now, Dean, or the digitally resurrected version of Dean or whatever, will play the second lead in a Vietnam War movie called Finding Jack, with a living actor standing in as his voice.

Unsurprisingly, the announcement inspired a wave of immediate backlash around Hollywood.

Chris Evans called it “awful” and “shameful,” and Elijah Wood said, simply, “NOPE.” But it turns out the intense reaction was surprising to at least one person: Magic City’s Anton Ernst, the Finding Jack director.

Ernst told the Hollywood Reporter in a new interview that he’s gotten “positive feedback” about the movie and that the Dean estate has been “supportive,” saying it will inspire “a whole new generation of filmgoers to be aware of James Dean.” He didn’t see the overwhelming negativity coming. Per the Reporter:

Ernst spoke with The Hollywood Reporter about the criticisms on social media, saying he was “saddened” and “confused” over the overwhelmingly negative comments. “We don’t really understand it. We never intended for this to be a marketing gimmick,” he said.

He also brought up Carrie Fisher’s appearance in the new Star Wars as an example of a way this posthumous CGI work can be done well, apparently missing the difference between honoring Fisher’s legacy in a role she was already scheduled to play and plopping James Dean in some random war movie half a century after his death.

When discussing whether resurrecting Dean digitally crosses a line with regards to posthumous casting, Ernst explained, “Anyone that is brought back to life – you have to respect them.” He noted Fisher’s posthumous appearances in the Star Wars franchise, saying that if the actress had expressed never wanting to be in a film after her death, or if her legacy or that of the franchise could be “tarnished” because of her casting, “then that should be a line.”

“I think the line should be … you must always honor the deceased’s wishes and try to act in a way that is honorable and full of dignity,” Ernst said.

Again, this is extremely different, since Dean could never have stated he didn’t want to appear in a film after his death because, uh, how would he have imagined that was even a possibility-but whatever. Finding Jack is still headed into production with an expected release on November 11, 2020, whether we like it or not.